COLOR IS THE WINDOW TO YOUR SOUL

.בקבוקי איזון מאפשרים גישה לשינוי בתודעה

אבחון בצבע נעשה על יד בחירת בקבוקים באופן אינטואיטיבי ע"י מטופל/ת ומתקיים שיח על סמך הבחירה של המטופל.  ניתן לזהות את הייעוד .ואלו כלים יש ברשותך לממש אותו.

הבקבוקים מכילים תמציות של צמחי מרפא, קריסטלים, ושמנים.

 תיאום ייעוץ ניתן להתקשר 054-5204247